Ad hoc skupina za europsku građansku inicijativu

This page is also available in

Ad hoc skupina za europsku građansku inicijativu uspostavljena je odlukom Predsjedništva od 17. rujna 2013.

Njezina je zadaća usmjeravati politiku EGSO-a o europskoj građanskoj inicijativi kako bi se osiguralo da Odbor transparentno i učinkovito sudjeluje u tom međuinstitucijskom procesu te davati preporuke o institucijskim mjerama u cilju daljnjeg razvoja tog novog instrumenta participativne demokracije.

Zahvaljujući radu Skupine EGSO ima priznatu ulogu:

  • kao pomagač za nove inicijative – jer služi kao platforma za dijalog i informiranje, okuplja zainteresirane organizatore ili ugošćuje sastanke, u skladu sa svojom ulogom „kuće civilnog društva“;
  • kao institucijski mentor – jer Komisiji pruža pomoć u fazi evaluacije europskih građanskih inicijativa, i to suorganiziranjem javnih savjetovanja i/ili sastavljanjem mišljenja o uspješnim europskim građanskim inicijativama prije Komisijine evaluacije, u okviru svoje uobičajene savjetodavne uloge.