Ad hoc grupa “Eiropas pilsoņu iniciatīva”

This page is also available in

Ad hoc grupa “Eiropas pilsoņu iniciatīva” izveidota ar Biroja 2013. gada 17. septembra lēmumu.

Tās uzdevums ir koordinēt EESK politiku Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) jautājumā un nodrošināt, ka EESK pārredzami un efektīvi iesaistās šajā starpiestāžu procesā, kā arī sniegt ieteikumus iestāžu pasākumiem, lai pilnveidotu šo jauno līdzdalības demokrātijas instrumentu.

Grupa ir veicinājusi EESK lomas augstu novērtējumu:

  • būdama “pilsoniskās sabiedrības māja”, Komiteja var sekmēt jaunas iniciatīvas un darboties kā dialoga un informācijas forums, pulcinot vienkopus ieinteresētās personas vai rīkojot sanāksmes;
  • pildot ierasto konsultatīvo funkciju, Komiteja var uzņemties institucionāla atbalstītāja lomu, piedāvājot Komisijai palīdzību EPI izvērtēšanas posmā, piedaloties atklātas izskatīšanas sanāksmju rīkošanā un/vai savlaicīgi izstrādājot atzinumus par sekmīgām EPI, lai atbalstītu Komisiju šādu iniciatīvu izvērtēšanā.