Ad-hoc група „Европейска гражданска инициатива“

This page is also available in

Ad-hoc групата „Европейска гражданска инициатива“ беше създадена с решение на Бюрото от 17 септември 2013 г.

Задачата ѝ е да направлява политиката на ЕИСК за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), да гарантира прозрачното и ефективно участие на ЕИСК в този междуинституционален процес и да отправя препоръки за институционални действия за по-нататъшно развитие на този нов инструмент на демокрацията на участието.

Благодарение на ad hoc групата ЕИСК пое престижната роля на:

  • фасилитатор на нови инициативи, в качеството си на платформа за диалог и информация, обединяваща заинтересованите организатори или предлагаща домакинство на срещи, в ролята си на дом на гражданското общество;
  • институционален наставник, предлагащ съдействието си на Комисията във фазата на оценка на ЕГИ, чрез съвместно организиране на публични изслушвания и/или изготвящ становища относно успешни ЕГИ, преди оценката на Комисията, като част от нормалната си консултативна функция.