Tillfälliga arbetsgruppen om det europeiska medborgarinitiativet

This page is also available in

Den tillfälliga arbetsgruppen om det europeiska medborgarinitiativet inrättades genom ett presidiebeslut den 17 september 2013.

Dess uppgift är att styra EESK:s policy i fråga om medborgarinitiativet, se till att EESK har en öppen och effektiv roll i denna interinstitutionella process och ge rekommendationer beträffande institutionens åtgärder för att vidareutveckla det nya redskapet för deltagandedemokrati.

Tack vare arbetsgruppen har EESK fått en högt ansedd roll:

  • Kommittén främjar nya initiativ genom att vara en plattform för dialog och information som samlar intresserade initiativtagare och står värd för sammanträden i sin roll som det civila samhällets knutpunkt.
  • Kommittén fungerar som institutionell mentor, som i samband med utvärderingsfasen erbjuder kommissionen sin hjälp som medarrangör av en offentlig hearing och/eller genom att utarbeta ett yttrande om ett framgångsrikt medborgarinitiativ inför kommissionens utvärdering och som en del av kommitténs normala rådgivande funktion.