Väliaikainen ryhmä ”eurooppalainen kansalaisaloite”

This page is also available in

Väliaikainen ryhmä ”eurooppalainen kansalaisaloite” perustettiin työvaliokunnan päätöksellä 17. syyskuuta 2013.

Sen tehtävänä on ohjata eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa ETSK:n politiikkaa, varmistaa, että ETSK:lla on avoin ja tehokas rooli tässä toimielinten välisessä prosessissa, ja antaa suosituksia institutionaalisiksi toimiksi tämän, osallistavan demokratian uuden välineen kehittämiseksi edelleen.

Väliaikaisen ryhmän ansiosta ETSK on omaksunut suuresti arvostetun roolin:

  • Komitea helpottaa aloitteiden syntyä toimiessaan vuoropuhelu- ja tiedotusfoorumina, kootessaan yhteen kiinnostuneita järjestäjiä tai isännöidessään kokouksia kansalaisyhteiskunnan tukipilarina.
  • Komitea toimii institutionaalisena tukitahona, joka tarjoaa komissiolle apuaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen arviointivaiheessa. Tämä tapahtuu osallistumalla julkisen kuulemismenettelyn järjestämiseen tai laatimalla tavanomaisessa neuvonantajaroolissa lausunto onnistuneesta kansalaisaloitteesta ennen komission suorittamaa arviointia.