Europos piliečių iniciatyvos ad hoc grupė

This page is also available in

EPI ad hoc grupė buvo sudaryta 2013 m. rugsėjo 17 d. Biuro sprendimu.

Jos uždavinys – vadovauti EESRK EPI politikai užtikrinant skaidrų ir veiksmingą EESRK dalyvavimą šiame tarpinstituciniame procese ir teikti rekomendacijas dėl institucijų veiksmų toliau plėtojant šią naują dalyvaujamosios demokratijos priemonę.

Ši grupė paskatino EESRK imtis labai sveikintino vaidmens:

  • kaip dialogo ir informacijos platforma ir pilietinės visuomenės prieglobstis, jis padeda įgyvendinti naujas iniciatyvas suburdamas suinteresuotuosius iniciatyvų rengėjus ir leisdamas organizuoti susitikimus savo patalpose;
  • kaip institucijų patarėjas, atlikdamas savo įprastą konsultacinę funkciją, jis teikia Komisijai pagalbą EPI vertinimo etapu dalyvaudamas organizuojant viešus klausymus ir (arba) parengdamas Komisijos vertinimui skirtą nuomonę dėl sėkmingų EPI.