Ad hoc-gruppen om det europæiske borgerinitiativ (ECI)

Ad hoc-gruppen vedrørende det europæiske borgerinitiativ (ECI-gruppen) blev nedsat ved præsidiets beslutning den 17. september 2013.

Gruppen har til opgave dels at styre EØSU's politik vedrørende borgerinitiativet og sikre, at udvalget spiller en gennemsigtig og effektiv rolle i den interinstitutionelle proces, dels at fremsætte anbefalinger til institutionelle tiltag, der kan videreudvikle dette nye værktøj til deltagelsesdemokrati.

ECI-gruppen har spillet en afgørende rolle med hensyn til at fremsætte vigtige anbefalinger, bl.a. om at sørge for oversættelser af beskrivelserne af borgerinitiativer og at indbyde ECI‑initiativtagerne til at deltage i EØSU's sektionsmøder og plenarforsamlinger. Ad hoc‑gruppen har også regelmæssig kontakt med civilsamfundsorganisationer, der aktivt støtter det europæiske borgerinitiativ og et aktivt medborgerskab.

ECI-gruppen afholder omkring fire møder om året og indbyder en repræsentant for en igangværende kampagne for det europæiske borgerinitiativ til næsten alle møder for således at opretholde regelmæssig kontakt med initiativtagerne og holde sig orienteret om erfaringerne med det europæiske borgerinitiativ.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI