Ad hoc-gruppen om det europæiske borgerinitiativ (ECI)

This page is also available in

Ad hoc-gruppen om ECI blev nedsat ved præsidiets beslutning den 17. september 2013.

Gruppen har til opgave dels at styre EØSU's politik vedrørende borgerinitiativet og sikre, at udvalget har en gennemsigtig og effektiv rolle i denne interinstitutionelle proces, dels at fremsætte henstillinger til institutionelle tiltag, der kan videreudvikle dette nye redskab til deltagelsesdemokrati.

Takket være gruppen har EØSU indtaget en meget anerkendt rolle:

  • som formidler af nye initiativer og som platform for dialog og information, der samler interesserede initiativtagere eller er vært for møder med udgangspunkt i sin rolle som civilsamfundets hus
  • som institutionel vejleder, der tilbyder Kommissionen sin bistand i forbindelse med evalueringsfasen for et borgerinitiativ, som medarrangør af en offentlig høring og/eller ved at udarbejde en udtalelse om et godkendt borgerinitiativ inden Kommissionens evaluering – som led i sin normale rådgivende funktion.