Kaimo vietovių teritorinė plėtra: vien su BŽŪP to nepasieksime

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Turime siekti, kad kaimo ir miesto vietovių atotrūkis negilėtų ir turime geriau koordinuoti politiką, kad šis atotrūkis būtų įveiktas. Vien naujosios BŽŪP nepakaks šių tarpusavyje susijusių sričių pusiausvyrai atkurti. Kad Europa iš tikrųjų kovotų su nelygybe, turime sutelkti daugiau politikos ir finansavimo priemonių.

Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė informacinį pranešimą, kuriame Komisijos prašymu pateikė papildomą vertinimą, kaip dabartinės 2014–2020 m. ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės prisidėjo prie subalansuotos kaimo vietovių teritorinės plėtros.

Remdamasis konsultacijomis penkiose atrinktose ES šalyse (Prancūzijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje ir Ispanijoje), EESRK išnagrinėjo, kaip BŽŪP gali padėti sumažinti socialinį ir ekonominį disbalansą kaimo vietovėse.

ES politikos priemonių nuoseklumo stoka

Nors BŽŪP yra svarbi politika, kuria finansuojamas ir palaikomas užimtumas žemės ūkio sektoriuje, svarbus vaidmuo tenka ir kitoms esamoms finansavimo programoms, kurios papildo BŽŪP. Tačiau EESRK nustatė, kad suderinimas su kitomis ES, nacionalinėmis ir (arba) vietos politikos kryptimis nėra optimalus socialinės politikos, maisto, aplinkos politikos, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei prekybos požiūriu. Reikia visiškai suderinti aplinkos, ekonomikos ir socialinį tvarumą.

Rekomendacijos būsimai BŽŪP

Paaiškėjo, kad LEADER ir Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) greičiausiai yra veiksmingiausios BŽŪP priemonės. Vis dėlto politiką reikia aprūpinti didesniais ištekliais ir optimizuoti. „Kad programos veiktų tinkamai ir kad būtų pakankamai atsižvelgta į vietos poreikius, būtinas pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas“, – pažymėjo EESRK pranešėja Piroska Kállay.

Socialinis ūkininkavimas taip pat buvo įvertintas kaip veiksminga 2014–2020 m. BŪŽP priemonė, kurią reikėtų dar labiau remti.

BŽŪP priemonės neturi pozityvaus poveikio užimtumui kaimo vietovėse, kuris reikalingas daugumai šalių. Aplankytose šalyse keletas suinteresuotųjų subjektų primygtinai pabrėžė socialinių sąlygų taikymo svarbą. „Todėl socialinėmis sąlygomis BŽŪP finansavimui gauti būtina užtikrinti darbo teises ir deramas darbo sąlygas“, – pažymėjo P. Kállay

Taip pat reikėtų įsteigti Kaimo plėtros observatoriją. (mr)