L-iżvilupp territorjali taż-żoni rurali: il-PAK waħedha ma tistax twettqu, jgħid il-KESE

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Għandna bżonn inwaqqfu l-lakuni bejn iż-żoni rurali u urbani milli jikbru aktar u nikkoordinaw aħjar il-politiki sabiex innaqqsuhom. Il-PAK il-ġdida waħedha mhux se tkun biżżejjed biex tibbilanċja mill-ġdid dawn l-oqsma interrelatati. Biex l-Ewropa verament tindirizza l-inugwaljanzi, jeħtieġ li nimmobilizzaw sett usa’ ta’ politiki u strumenti ta’ finanzjament.

F’Rapport ta ’Informazzjoni adottat fil-plenarja tiegħu ta’ April, il-KESE pprovda evalwazzjoni komplementari fuq talba tal-Kummissjoni dwar kemm l-istrumenti u l-miżuri taħt il-Politika Agrikola Komuni tal-UE (PAK) 2014-2020 ikkontribwew għal żvilupp territorjali bilanċjat f'żoni rurali.

Abbażi ta’ konsultazzjonijiet f’ħames pajjiżi magħżula tal-UE (Franza, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja u Spanja), il-KESE analizza kif il-PAK tista’ tgħin aħjar biex tnaqqas l-iżbilanċi soċjali u ekonomiċi fiż-żoni rurali.

Nuqqas ta’ koerenza bejn il-politiki tal-UE

Filwaqt li l-PAK hija l-politika ewlenija għall-finanzjament u ż-żamma tal-impjiegi fl-agrikoltura, programmi oħra ta’ finanzjament eżistenti, komplementari għall-PAK, għandhom rwol kritiku xi jwettqu. Madankollu, il-koerenza ma’ politiki oħra tal-UE/nazzjonali/lokali ġiet ivvalutata bħala waħda li mhijiex ottimali f’termini tal-politika soċjali, il-politika tal-ikel, il-politika ambjentali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kummerċ. Is-sostenibbiltà ambjentali, ekonomika u dik soċjali jridu jimxu id f'id.

Rakkomandazzjonijiet għall-PAK futura

LEADER u Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità (CLLD) instabu li huma potenzjalment l-iktar effettivi mill-miżuri kollha tal-PAK. Madankollu, jeħtieġ li jkun hemm ħafna aktar riżorsi u tiġi ottimizzata. “L-involviment ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa kruċjali biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tal-programmi u biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet lokali jiġu debitament ikkunsidrati”, irrimarkat ir-relatur tal-KESE Piroska Kállay.

Il-biedja soċjali ġiet evalwata wkoll bħala miżura effettiva taħt il-PAK għall-2014-2020, li għandha tkun appoġġjata aktar.

Il-miżuri tal-PAK ma kellhomx impatt pożittiv fuq l-impjiegi f'żoni rurali daqs kemm ħafna pajjiżi kienu jeħtieġu. Fil-pajjiżi miżjura, bosta partijiet interessati enfasizzaw bil-qawwa l-importanza tal-kundizzjonalità soċjali. “Id-drittijiet tax-xogħol u kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għandhom għalhekk ikunu garantiti mill-kondizzjonalità soċjali fil-finanzjament tal-PAK”, ikkonkludiet is-Sinjura Kállay.

Għandu jiġi stabbilit ukoll Osservatorju għall-Iżvilupp Rurali. (mr)