Kitos kalbos:

Mieli skaitytojai,

Jau tapo tradicija gegužės mėnesį įvertinti Europos integracijos pažangą ir kartu pažvelgti į ateitį.

Gegužės 9-osios sekmadienį kaip ir kiekvienais metais minėjome Europos dieną, jai skirdami daugybę renginių. Antrus metus iš eilės surengėme visiškai virtualią mūsų institucijos atvirų durų dieną, parodėme neįkainojamą EESRK indėlį į ES sprendimų priėmimo procesą ir paaiškinome, kodėl, ypač šiais sudėtingais ir iššūkių negailinčiais laikais, pilietinės visuomenės organizacijos atlieka svarbų ir unikalų vaidmenį ES.

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodo aktualiausias.

Gegužės–birželio mėn. numeryje paprašėme Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininko Laurenţiu Plosceanu pakomentuoti Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime aptartus socialinius klausimus, ypač atsižvelgiant į ateinančiais metais numatomą EESRK darbą.

„Be tvirto ekonominio pagrindo nebus socialinio aspekto.“

EESRK info klausimas: Gegužės 7–8 d. valstybių ir vyriausybių vadovai ir socialiniai partneriai dalyvavo Porto viršūnių susitikime, kuris buvo pavadintas galimai istoriniu momentu Europai įsipareigojus siekti socialinių teisių. Susitikimo tikslas buvo suteikti tvirtą politinį postūmį Europos socialinių teisių ramsčiui ir jo veiksmų planui, kuriais siekiama paskatinti užimtumą ir užtikrinti lygias galimybes ir socialinę apsaugą visiems. Vertinant šio susitikimo rezultatus ir jame aptartus socialinius klausimus, kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios užduotys laukia EESRK ateinančiais metais?

Laurenţiu Plosceanu: „Be tvirto ekonominio pagrindo nebus socialinio aspekto“

Tam tikra prasme mes visi tapome šių „polipandeminių“ laikų įkaitais – savo pažeidžiamumo, baimių, lūkesčių įkaitais…

Koronavirusas galų gale sukėlė keletą pandemijų, kurios ne tik vienu metu plinta, bet ir savo žalingu poveikiu stiprina viena kitą.

Šiuo požiūriu 2021 m. gegužės mėn. vykusiame Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos institucijos ir Europos socialiniai partneriai žengė dar vieną drąsų žingsnį.

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pristatome netikėtą svečią – gerai žinomą asmenybę, kuri pasidalija savo požiūriu į aktualijas. Tokie pokalbiai įneša gaivaus oro, išplečia mūsų akiratį, įkvėpdamas ir leisdamas geriau pažinti šiandienos pasaulį.

Gegužės mėn. numeryje džiaugiamės galėdami Jus supažindinti su žinomu istoriku Normanu Daviesu, kuris maloniai sutiko atsakyti į EESRK info klausimus. Puikus Europos istorijos, ypač Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Vidurio ir Rytų Europos specialistas, profesorius N. Davies yra daugelio knygų, tapusių bestseleriais, autorius: „Europa, Istorija“, „Dievo žaislas“, „Kylantieji 44-ieji“ „Europa 1939–1945 kare“, „Mikrokosmosas. Vidurio Europos miesto portretas“. Profesorius N. Davies taip pat yra Europos kolegijos kviestinis profesorius.

Tai, kas kartu nesilaiko, subyra

„Visą gyvenimą mane nepaprastai domino skirtumas tarp to, ką matome, ir to, kaip yra iš tikrųjų. Paprastai viskas nėra taip, kaip atrodo“. Norman Davies

EESRK info: Europa, ruošdamasi Konferencijai dėl Europos ateities, pasiekė lūžio tašką. Kol kartu su pandemine krize vyko pokyčiai, išryškėjo tam tikros, grėsmę Europos integracijai galinčios kelti išcentrinės jėgos, ypač Vidurio ir Rytų Europoje. Kaip tai pakomentuotumėte?

EESRK naujienos

EESRK skelbia konkursą 2021 m. pilietinės visuomenės premijai už klimato srities veiksmus

EESRK apdovanos penkis klimato srities projektus, kuriais parodomas neįkainojamas pilietinės visuomenės indėlis neutralizuojant poveikį klimatui.

 

EESRK Porto socialiniame susitikime: žmonės turi būti svarbiausi!

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ketina aktyviai prisidėti prie bendrų Europos pastangų siekiant Europos socialinių teisių ramsčių principus paversti veiksmais ir sukurti teisingesnę, labiau klestinčią Europą visiems.

Turime pasinaudoti ilgai laukta galimybe

EESRK pirmininkės Christos Schweng pranešimas Konferencijos dėl Europos ateities atidarymo proga

Šiandien, prasidedant Konferencijai dėl Europos ateities, kviečiu piliečius įsitraukti į šį istorinį procesą. Taip pat norėčiau paprašyti politikų pasirūpinti, kad mes kiek galima labiau atsižvelgtume į tai, ką turi pasakyti žmonės.

Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas yra svarbus įvykis Europai

Balandžio 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pasikeitė nuomonėmis su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolasu Schmitu dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame planas turėjo būti aptartas aukščiausiu lygmeniu.

EESRK remia tvirtą ir įtraukią ES sveikatos sąjungą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) tvirtai pasisakė už Europos sveikatos sąjungos kūrimą, ragindamas ES ir valstybes nares reaguoti į europiečių prašymus sveikatą laikyti prioritetu.

EESRK rezoliucija dėl Konferencijos dėl Europos ateities „Naujas naratyvas Europai“

Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė rezoliuciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities, kurioje ragina „pristatyti naują, kasdienio gyvenimo realijomis grindžiamą Europos naratyvą“, vėl užmegzti ryšį su Europos piliečiais ir juos paskatinti dalyvauti. Kad tai įvyktų, būtina įtraukti organizuotą pilietinę visuomenę ir jai suteikti svarbų vaidmenį.

„Sprendimo dalis“: EESRK pritaria siūlomiems ES reglamentams, kuriais tikimasi suvaldyti technologijų milžines

EESRK nuomone, Europos Komisijos siūlomas Skaitmeninių rinkų aktas ir Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriais siekiama pažaboti didėjančią skaitmeninių milžinių galią Europoje, būtų tinkami, jeigu juos papildytų nuostatos dėl technologijų bendrovių apmokestinimo, geresnių platformų darbuotojų darbo sąlygų ir duomenų valdymo.

Naujoji ES kibernetinio saugumo strategija yra žingsnis į priekį

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas teigiamai įvertino naująjį ES kibernetinio saugumo priemonių rinkinį, tačiau atkreipė dėmesį į sunkumus sprendžiant Europos didžiulio kibernetinių įgūdžių atotrūkio problemą. EESRK nuomone, esminiams subjektams taip pat reikia racionalizuotų, supaprastintų ir aiškiau taikomų gairių.

Naujo ES romams skirto strateginio plano sėkmė priklauso nuo valstybių narių

Pasimokiusi iš praėjusį dešimtmetį išryškėjusių ankstesnio ES romams skirto strateginio plano trūkumų, Europos Komisija yra pasiryžusi iki 2030 m. pasiekti pagrindinius naujojo romų strateginio plano tikslus, įveikti diskriminacinį atotrūkį ir mažiausiai per pusę sumažinti socialinę ir ekonominę atskirtį. Tačiau valstybių narių vaidmuo siekiant apčiuopiamų rezultatų yra nepaprastai svarbus. Jeigu nebus veiksmingų nacionalinių strategijų ir pragmatiškų priemonių, naujasis planas gali būti toks pat nesėkmingas kaip ir jo pirmtakas.

#EuropeDay 2021 – EESRK svarbesnis nei bet kada

Šiemet EESRK, ES organizuotos pilietinės visuomenės namuose, Europos diena vyko virtualiai! Komitetas savo interneto svetainėje surengė įvairių renginių, skirtų Europos Sąjungai ir 71-osioms Šumano deklaracijos, kuria prasidėjo Europos integracija, metinėms, parodydamas, koks svarbus ir unikalus vaidmuo šiais laikais tenka Europos pilietinės visuomenės organizacijoms, pradedant jų dalyvavimu atsigavimo veikloje, baigiant jų svarbiu darbu reaguojant į mūsų kasdienius iššūkius.

EESRK pritaria iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti pesticidų pavojus, tačiau pabrėžia, kad reikia ieškoti alternatyvių ekonomiškai naudingų sprendimų

Augalų apsaugos produktų (arba pesticidų) naudojimui žemės ūkyje ES taikomos vienos griežčiausių taisyklių visame pasaulyje. Tačiau dar daug galima padaryti gerinant reguliavimo konvergenciją, kad būtų sumažinta pesticidų naudojimo keliama rizika ir garantuotas sveiko ir saugaus maisto tiekimas pasaulio gyventojams, kurių skaičius nuolat auga.

EESRK ragina greitai, vienodai ir saugiai įgyvendinti ES COVID-19 pažymėjimą

Praėjus daugiau kaip metams, kai ES piliečiai negali pasinaudoti viena pagrindinių ES vertybių, ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, vietoje Komisijos pasiūlyto „Skaitmeninio žaliojo pažymėjimo“, sudarys sąlygas laisvam ir saugiam judėjimui Europoje.

ES kaip pasaulinio masto veikėja po pandemijos. Tolesni veiksmai

Dėl COVID-19 pandemijos sulėtėjo daugelio ekonomikos sektorių veikla ir kartu iš esmės pasikeitė pasaulinė galios pusiausvyra. Todėl ES ieško tinkamos strategijos, kaip stiprinti savo, kaip pasaulinio masto ekonominės veikėjos, vaidmenį, įgyvendindama politiką, kuria siekiama stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, didinti ES finansų rinkų infrastruktūros atsparumą ir geriau įgyvendinti trečiosioms šalims skirtas sankcijas.

Europinė teisinė sistema LGBITQ asmenų teisėms apsaugoti

Visoje Europoje LGBTIQ asmenys kenčia nuo diskriminacijos, o tai daro poveikį jų mokymosi rezultatams, darbo perspektyvoms, gerovei ir netgi galimybėms naudotis pagrindinėmis teisėmis, tokiomis kaip judėjimo laisvė ES.

Judumas ES turi būti tvarus ir pažangus

ES ateities transportas turi būti tvarus, socialinis ir pažangus: būtent toks yra šio sektoriaus, kuriame pastaruoju metu vyksta dideli pokyčiai ir kuris labai nukentėjo nuo COVID‑19 pandemijos, uždavinys. Plenarinės sesijos metu, 2021 m. balandžio 28 d. surengtose diskusijose dėl Komisijos parengtos naujosios transporto strategijos EESRK pirmininkė Christa Schweng pasakė, kad Europai reikia gyvenimo COVID-19 krizei pasibaigus vizijos; transporto srityje šią viziją sudarytų tvarus, pažangus ir atsparus judumas.

Kaimo vietovių teritorinė plėtra: vien su BŽŪP to nepasieksime

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Turime siekti, kad kaimo ir miesto vietovių atotrūkis negilėtų ir turime geriau koordinuoti politiką, kad šis atotrūkis būtų įveiktas. Vien naujosios BŽŪP nepakaks šių tarpusavyje susijusių sričių pusiausvyrai atkurti. Kad Europa iš tikrųjų kovotų su nelygybe, turime sutelkti daugiau politikos ir finansavimo priemonių.

Grupių naujienos

ES atsigavimo planuose būtina atsižvelgti į trūkumus, kuriuos atskleidė COVID-19 krizė

parengė EESRK Darbdavių grupė

Šį mėnesį Europos Komisija paskelbė savo ilgai lauktą pramonės strategijos peržiūrą. Tačiau labiau nei strategijų įmonėms reikia sparčių veiksmų, kurie padėtų Europai atgauti konkurencingumą ir vėl augti.

Kategorija „Worker's voice“ (Darbuotojų balsas): dabar yra tas politinis impulsas darbuotojų dalyvavimo teisėms stiprinti

parengė EESRK Darbuotojų grupė

„Politinis impulsas darbuotojų dalyvavimo teisėms stiprinti jau suteiktas“, – pareiškė Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke, primindamas piliečių raginimus siekti daugiau demokratijos Konferencijoje dėl Europos ateities ir politinių vadovų įsipareigojimą Porto aukščiausiojo lygio susitikime įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą.

Galimybė perduoti vairą pilietinei visuomenei

Séamus Boland, grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas

Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybių pilietinės visuomenės organizacijoms ir piliečiams būti išgirstiems ir formuoti ateitį. Ji taip pat atvers galimybių tvariems ir į žmones orientuotiems pokyčiams.

Nauja brošiūra „Pagarba ir orumas EESRK“

EESRK išleido naują brošiūrą „Pagarba ir orumas EESRK“, kurią galite rasti čia.

Brošiūroje pateikiama informacijos apie persvarstytą elgesio kodeksą, kuris buvo patvirtintas sausio mėn., ir praktinių patarimų dėl pagarbaus ir etiško elgesio EESRK, kaip išvengti priekabiavimo situacijų ir į ką prireikus kreiptis, įskaitant Etikos komitetą.

Leidinyje nušviečiamas tvirtas EESRK įsipareigojimas laikytis aukštų etikos standartų ir šiuolaikiškų bei skaidrių darbo metodų. (mwj)