Ajutine uurimisrühm „Sotsiaalsed ettevõtted“

This page is also available in

Ajutine uurimisrühm „Sotsiaalsed ettevõtted“ loodi 2015. aastal, et jälgida poliitilisi suundumusi ja määrata kindlaks edasised vajalikud meetmed sotsiaalsete ettevõtete jaoks parema ökosüsteemi loomiseks. Uurimisrühma üks eesmärk on ka levitada parimaid tavasid, et parandada selle majandusmudeli mainet.

Komitee on selleteemalistes seisukohavõttudes kutsunud järjepidevalt üles koostama sotsiaalmajanduse tegevuskava koos algatustega sektori arengu ja tunnustuse tagamiseks.

Downloads

End of mandate report