Tijdelijke studiegroep Ondernemingen van de sociale economie

De tijdelijke studiegroep Ondernemingen van de sociale economie is in 2015 opgericht om toezicht te houden op de politieke ontwikkelingen en te bepalen welke maatregelen nog moeten worden genomen om een beter ecosysteem tot stand te brengen voor ondernemingen in de sociale economie. Een van haar doelstellingen is ook om beste praktijken te verspreiden teneinde de zichtbaarheid van dit economische model te vergroten.

In zijn talrijke standpunten over dit thema heeft het EESC steeds aangedrongen op een actieplan voor de sociale economie, met initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling en erkenning van deze sector.

Downloads

End of mandate report