Προσωρινή ομάδα μελέτης «Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας»

This page is also available in

Η προσωρινή ομάδα μελέτης «Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας» συγκροτήθηκε το 2015 για να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και να εντοπίζει μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να δημιουργηθεί καλύτερο οικοσύστημα για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Ένας από τους στόχους της είναι επίσης η διάδοση βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αναδειχθεί αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Στις πολυάριθμες θέσεις της για το θέμα, η ΕΟΚΕ ζητεί σταθερά ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία, με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της ανάπτυξης και της αναγνώρισης του τομέα.

Downloads

End of mandate report