Stalna študijska skupina za podjetja socialne ekonomije

This page is also available in

Stalna študijska skupina za podjetja socialne ekonomije je bila ustanovljena leta 2015. Njena naloga je spremljati politični razvoj in opredeliti ukrepe, ki jih je še treba sprejeti za izboljšanje pogojev, v katerih delujejo podjetja socialne ekonomije. Eden izmed njenih ciljev je tudi širjenje najboljših praks, da bi prispevali k večji prepoznavnosti tega gospodarskega modela.

EESO v svojih številnih stališčih na to temo vztrajno poziva k oblikovanju akcijskega načrta za socialno ekonomijo s pobudami za zagotovitev razvoja in priznanje tega sektorja.

Downloads

End of mandate report