Den midlertidige studiegruppe ”Virksomheder inden for socialøkonomien”

Den midlertidige studiegruppe "Virksomheder inden for socialøkonomien" blev nedsat i 2015 for at overvåge den politiske udvikling og kortlægge, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at skabe bedre forhold for socialøkonomiske virksomheder. Et af formålene med gruppen er desuden at udbrede bedste praksis og dermed gøre denne økonomiske model mere synlig.

EØSU har i sine mange udtalelser om emnet konsekvent efterlyst en handlingsplan for socialøkonomien med initiativer, der kan sikre sektorens videre udvikling og anerkendelse.

Downloads

End of mandate report