Временна проучвателна група „Предприятия от социалната икономика“

Временна проучвателна група „Предприятия от социалната икономика“ беше създадена през 2015 г. с цел наблюдение на политическите събития и начертаване на бъдещи мерки за създаване на по-добра екосистема за предприятията от социалната икономика. Част от целите на тази група е и да разпространява най-добри практики, за да популяризира този икономически модел.

ЕИСК нееднократно се е изказвал по тази тема и е призовавал последователно за план за действие за социалната икономика, включващ инициативи за осигуряване на развитието и признаването на този сектор.

Downloads

End of mandate report