Tymczasowa grupa analityczna ds. przedsiębiorstw gospodarki społecznej

Tymczasowa grupa analityczna ds. przedsiębiorstw gospodarki społecznej została ustanowiona w 2015 r. w celu monitorowania sytuacji politycznej i określenia, jakie środki należy podjąć, by zapewnić tym przedsiębiorstwom lepsze warunki działania. Jednym z jej celów jest także rozpowszechnianie najlepszych praktyk, aby podnieść status tego modelu gospodarczego.

W swoich licznych wypowiedziach na ten temat EKES nieustannie apeluje o plan działania na rzecz gospodarki społecznej i wysunięcie inicjatyw mających na celu zapewnienie rozwoju i uznania tego sektora.

Downloads

End of mandate report