Dočasná študijná skupina Podniky sociálneho hospodárstva

This page is also available in

Dočasná študijná skupina Podniky sociálneho hospodárstva bola zriadená v roku 2015 s cieľom monitorovať politický vývoj a zistiť, aké opatrenia treba zaviesť, aby sa pre podniky sociálneho hospodárstva vytvorili lepšie podmienky. Jej ďalším cieľom je šíriť osvedčené postupy v snahe viac zviditeľniť tento hospodársky model.

V početných stanoviskách, ktoré EHSV na túto tému vypracoval, opakovanie žiadal vytvoriť akčný plán pre sociálne hospodárstvo a navrhnúť iniciatívy, ktoré zabezpečia rozvoj a uznanie tohto sektora.

Downloads

End of mandate report