Tillfälliga studiegruppen "Företag inom den sociala ekonomin"

This page is also available in

Den tillfälliga  studiegruppen "Företag inom den sociala ekonomin" inrättades 2015 för att övervaka den politiska utvecklingen och kartlägga vilka åtgärder som ännu måste vidtas för att skapa ett bättre ekosystem för företag inom den sociala ekonomin. Ett av dess mål är även att sprida bästa praxis för att höja profilen för denna ekonomiska modell.

I sina många ståndpunkter i frågan har EESK alltid efterlyst en handlingsplan för den sociala ekonomin, med initiativ som syftar till att säkerställa utvecklingen och erkännandet av sektorn.

Downloads

End of mandate report