Laikina tyrimo grupė dėl socialinės ekonomikos įmonių

Laikina tyrimo grupė dėl socialinės ekonomikos įmonių buvo įsteigta 2015 m. politiniams pokyčiams stebėti ir nustatyti priemones, kurių dar reikia imtis kuriant geresnę socialinės ekonomikos įmonių ekosistemą. Vienas iš jos tikslų taip pat yra skleisti geriausios praktikos pavyzdžius, siekiant padidinti šio ekonominio modelio matomumą.

Išsakydamas savo požiūrį šiuo klausimu EESRK ne kartą nuosekliai ragino parengti socialinės ekonomikos veiksmų planą, apimantį iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti sektoriaus vystymąsi ir pripažinimą.

Downloads

End of mandate report