Dočasná studijní skupina Podniky sociální ekonomiky

Dočasná studijní skupina Podniky sociální ekonomiky byla zřízena v roce 2015 s cílem sledovat politický vývoj a určovat opatření, která bude ještě zapotřebí přijmout k vytvoření lepšího prostředí pro sociální podniky. Jedním z jejích cílů je také šíření osvědčených postupů za účelem zvýšení viditelnosti tohoto hospodářského modelu.

EHSV ve svých četných postojích k tomuto tématu systematicky vyzývá k přijetí akčního plánu pro sociální ekonomiku a vyvíjí iniciativy, jejichž cílem je zajistit rozvoj a uznání tohoto odvětví.
 

Downloads

End of mandate report