Väliaikainen valmisteluryhmä ”yhteisötalouden yritykset”

This page is also available in

Väliaikainen valmisteluryhmä ”yhteisötalouden yritykset” perustettiin vuonna 2015 seuraamaan poliittista kehitystä ja määrittelemään toteutettavia toimia paremman toimintaympäristön luomiseksi yhteisötalouden yrityksille. Yhtenä sen tavoitteista on myös parhaiden käytänteiden levittäminen kyseisen talousmallin tunnettuuden lisäämiseksi.

ETSK on useissa aihetta käsittelevissä lausunnoissaan vaatinut jatkuvasti yhteisötaloutta koskevaa toimintasuunnitelmaa ja aloitteita, joilla pyrittäisiin varmistamaan alan kehittäminen ja tunnustaminen.

Downloads

End of mandate report