Pagaidu izpētes grupa “Sociālās ekonomikas uzņēmumi”

This page is also available in

Pagaidu izpētes grupa “Sociālās ekonomikas uzņēmumi” tika izveidota 2015. gadā, ar mērķi uzraudzīt politiskās norises un apzinātu pasākumus, kas vēl jāveic, lai radītu labāku ekosistēmu sociālās ekonomikas uzņēmumiem. Viens no tās mērķiem ir arī izplatīt paraugpraksi, lai veicinātu informētību par šo ekonomikas modeli.

Savos daudzajos atzinumos par šo tematu EESK ir konsekventi aicinājusi pieņemt rīcības plānu sociālās ekonomikas jomā un iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt nozares attīstību un atzīšanu.

Downloads

End of mandate report