Grupul de studiu temporar „Întreprinderile din economia socială”

Grupul de studiu temporar „Întreprinderile din economia socială” a fost creat în 2015 pentru a monitoriza evoluția situației politice și a identifica măsurile care urmează să fie luate pentru a crea un ecosistem mai bun pentru întreprinderile din economia socială. Unul dintre obiectivele sale este și de a disemina cele mai bune practici, în vederea sporirii vizibilității acestui model economic.

În numeroasele sale luări de poziție pe această temă, CESE a solicitat în repetate rânduri un Plan de acțiune pentru economia socială, cu inițiative menite să asigure dezvoltarea și recunoașterea acestui sector.

Downloads

End of mandate report