Grúpa Staidéir Sealadach um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta

This page is also available in

Bunaíodh an Grúpa Staidéir Sealadach um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta in 2015 chun monatóireacht a dhéanamh ar a bhfuil ag titim amach i gcúrsaí polaitíochta agus chun a chinneadh cé na bearta atá fós le déanamh chun éiceachóras níos fearr a chruthú le haghaidh fhiontair an gheilleagair shóisialta. Tá sé d'aidhm aige freisin dea-chleachtais a scaipeadh chun cur le próifíl na samhla eacnamaíche sin.

Sna seasaimh éagsúla a ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar an ábhar, d'iarr sé gan stad gan staonadh go mbeadh plean gníomhaíochta don gheilleagar sóisialta ann, lena ngabhfadh tionscnaimh atá dírithe ar fhorbairt na hearnála a chinntiú mar aon le haitheantas a ráthú di.

Downloads

End of mandate report