#YEYS2022: noored eurooplased arutlesid desinformatsiooni teemal ja edastasid oma seisukohad asepresident Jourovále

Keskkooliõpilased kogu Euroopast esitasid Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresidendile Věra Jourovále kaheksa konkreetset ettepanekut. Õpilased osalesid virtuaalsel noorteüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ (YEYS2022), mis kandis pealkirja „Tõde valede kohta. Noored võitlevad desinformatsiooni vastu“. Ürituse korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. märtsil ja 1. aprillil 2022.

Pärast kahel päeval toimunud elavaid virtuaalseid arutelusid ja väitlusi koostasid 99 üritusel #YEYS2022 osalenud 16–18aastast õpilast rea konkreetseid soovitusi, mida nad tutvustasid Euroopa Komisjoni asepresidendile Věra Jourovále ja arutasid temaga täiskogu lõppistungil.

Haridus on peamine vahend meie ühiskonna vastupanuvõime suurendamisel desinformatsiooni ja valeuudiste suhtes, ütles Věra Jourová, lõpetades ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2022“ ja kommenteerides õpilaste soovitusi. Asepresident Jourová käsitles kõiki soovitusi põhjalikult ja arutas neid ükshaaval õpilastega. Desinformatsioon on oht meie ühiskonnale, eriti sõja ajal. Me peame selle vastu võitlema, säilitades samal ajal sõnavabaduse, ütles ta kokkuvõtvalt.

Õpilaste soovitused olid järgmised:

  • ELi liikmesriigid peaksid algatama riigi ja Euroopa tasandil avalikke kampaaniaid, et anda teavet desinformatsiooni ohtude kohta ning selle kohta, kui hõlpsasti võivad valeuudised inimesi polariseerida ja vaenukõnet levitada;
  • välja tuleks töötada haridusprogrammid. On äärmiselt oluline, et riiklikud ametiasutused koostaksid ja toetaksid desinformatsiooni käsitlevaid koolituskursusi ning investeeriksid tegevustesse, mille eesmärk on avastada valeuudiseid ja nende vastu võidelda;
  • riigi ja/või Euroopa tasandil tuleks luua teabeplatvormid, kus saaks tuvastada ja jälgida teabeallikaid ning võtta valeuudiste levitajad vastutusele selle eest, mida nad internetis avaldavad;
  • tuleks parandada juurdepääsu usaldusväärsetele allikatele ja kasutusele võtta faktikontrolli mehhanism. Tehnoloogia peaks olema vahend läbipaistvuse tagamiseks ning seda on võimalik saavutada loomingulisel viisil, kasutades tänapäevaseid veebipõhiseid vahendeid ja rakendusi, nagu videod või mängud;
  • samuti on äärmiselt oluline öelda ei tsensuurile. Haridus on seejuures alati keskse tähtsusega ja tsensuuri tuleks vältida. Riikide ametiasutused ja valitsused ei tohiks keelata ega piirata sõnavabadust ning tõde ja usaldusväärsus on tugisambad, mida tuleks rõhutada ja hoida kui demokraatliku osalusühiskonna keskset pädevust;
  • tuleks tugevdada süstemaatilist järelevalvet allikate sisu ja päritolu üle. Haavatavaid sihtrühmi tuleks kaitsta, piirates valeuudiste levitajate jaoks juurdepääsuvõimalusi. Seda saaks teha avaldajate isiku rangema kontrollimise kaudu ning süstemaatiliselt tuleks nõuda tunnistusi ja tõendeid;
  • tuleks kehtestada uued eeskirjad ja rangemad õigusaktid, millega nähakse ette võimalikud karistused lugupidamatu või võltsitud sisu eest. Eelarvet tuleks vastavalt suurendada;
  • koostöös sotsiaalmeedia platvormide ja sotsiaalmeediale rakendusi pakkuvate ettevõtetega tuleks käivitada kampaaniaid, et kuvada hoiatusi ja teabesõnumeid ning võtta kasutusele algoritmid valeuudiste avastamiseks.

#YEYS2022 eesmärk oli suurendada teadlikkust desinformatsiooni ohtudest ja julgustada õpilasi võitlema aktiivsemalt valeuudiste vastu. Ürituse ajal õpetati noori desinformatsiooni hõlpsasti avastama ja selle vastu tegutsema. Nad töötasid väikestes rühmades ja erinevates õpikodades ning panid kokku desinformatsioonikampaania, mis pidi hiljem rinda pistma jõulise vastukampaaniaga.

Õpilasi tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng, kes ütles: Valeuudiseid levitatakse pidevalt, püüdes õõnestada Euroopa väärtusi ja demokraatiat. #YEYS2022 annab noortele võimaluse arendada kriitilist mõtlemist ja õppida tundma desinformatsiooni vastu võitlemise vahendeid. Noored on parema Euroopa tuleviku kujundamise võti.

Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan märkis üritust kokku võttes: Kodanikuühiskonna esindajatena soovime rohkem kohtuda oma noortega, kuulda nende eelarvamustevabu seisukohti ning tempida meie mured nende kujutlusvõime ja tulevikuvisiooniga.

2022. aasta „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ (YEYS2022) on märgitud üheks Euroopa noorteaasta 2022 raames toimuvaks olulisemaks ürituseks.

Taustteave

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähtsaimal noorteüritusel osales 33 kooli, üks igast ELi 27 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi) ning üks Brüsselis asuv Euroopa kool.

Selle algatusega püüab komitee tagada, et ELi poliitika kujundamisel arvestataks noorema põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid.

Lähemat teavet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2022“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová