#YEYS2022: Νέοι Ευρωπαίοι συζητούν για την παραπληροφόρηση και εκφράζουν τη γνώμη τους στην Αντιπρόεδρο Jourová

This page is also available in

Οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν στην αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Věra Jourová από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Οι μαθητές συμμετείχαν στην εικονική εκδήλωση για τη νεολαία «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS2022) με τίτλο: Η αλήθεια για τα ψέματα. Οι νέοι ανθίστανται στην παραπληροφόρηση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 31 Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2022.

Έπειτα από δύο ημέρες ζωηρών εικονικών συζητήσεων και διαλόγων, οι 99 μαθητές ηλικίας 16-18 ετών που συμμετείχαν στην εκδήλωση #YEYS2022 διατύπωσαν συγκεκριμένες συστάσεις, τις οποίες παρουσίασαν και συζήτησαν με την Αντιπρόεδρο Věra Jourová κατά τη διάρκεια της τελικής συνόδου ολομέλειας.

Η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας έναντι της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, δήλωσε η κ. Jourová κλείνοντας την εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή 2022» και σχολιάζοντας τις συστάσεις των μαθητών. Η Αντιπρόεδρος Jourová εξέτασε διεξοδικά όλα τα θέματα και τα συζήτησε ένα προς ένα με τους μαθητές. Η παραπληροφόρηση αποτελεί απειλή για την κοινωνία μας, ιδίως σε καιρούς πολέμου. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε διαφυλάσσοντας παράλληλα την ελευθερία του λόγου, κατέληξε.

Οι συστάσεις που διατυπώθηκαν από τους μαθητές ήταν οι εξής:

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δρομολογήσουν δημόσιες εκστρατείες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και σχετικά με το πόσο εύκολα οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να επιφέρουν πόλωση των ανθρώπων και διάδοση της ρητορικής μίσους.
  • Θα πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι καίριας σημασίας οι εθνικές αρχές να δημιουργήσουν και να στηρίξουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την παραπληροφόρηση και να επενδύσουν σε δραστηριότητες για τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων.
  • Θα πρέπει να δημιουργηθούν πλατφόρμες πληροφόρησης σε εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των οποίων θα είναι δυνατόν να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται οι πηγές πληροφοριών και να λογοδοτούν οι διαδίδοντες ψευδείς ειδήσεις για ό,τι δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.
  • Θα πρέπει να ενισχυθεί η προσβασιμότητα σε αξιόπιστες πηγές και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επαλήθευσης των γεγονότων. Η τεχνολογία θα πρέπει να αποτελεί το μέσο διασφάλισης της διαφάνειας, αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί με δημιουργικό τρόπο με τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών, όπως βίντεο ή παιχνίδια.
  • Είναι επίσης καίριας σημασίας το να «Λέμε Όχι στη Λογοκρισία»! Η εκπαίδευση είναι πάντα η λέξη-κλειδί, η δε λογοκρισία θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι εθνικές αρχές και οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, η δε αλήθεια και η αξιοπιστία είναι οι πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση και οι οποίοι πρέπει να διατηρηθούν ως βασικά στοιχεία των δημοκρατικών συμμετοχικών κοινωνιών.
  • Θα πρέπει να ενισχυθεί η συστηματική εποπτεία του περιεχομένου και της προέλευσης των πηγών. Οι ευάλωτες ομάδες-στόχοι θα πρέπει να προστατευθούν, περιορίζοντας την προσβασιμότητα για τους διαδίδοντες ψευδείς ειδήσεις. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω αυξημένων ελέγχων σχετικά με την ταυτότητα των εκδοτών, ενώ θα πρέπει να απαιτούνται συστηματικά διαπιστευτήρια και πιστοποιήσεις.
  • Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί και αυστηρότερη νομοθεσία που να προβλέπουν ενδεχομένως ποινές σε περίπτωση προσβλητικού ή ψευδούς περιεχομένου. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί καταλλήλως.
  • Θα πρέπει να δρομολογηθούν εκστρατείες σε συνεργασία με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εταιρείες εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνιση προειδοποιήσεων και ενημερωτικών μηνυμάτων και την εισαγωγή αλγορίθμων για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων.

Στόχος της #YEYS2022 ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και η ενθάρρυνση των μαθητών να καταπολεμήσουν πιο ενεργά τις ψευδείς ειδήσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι νέοι εκπαιδεύτηκαν ώστε να εντοπίζουν εύκολα την παραπληροφόρηση και να αναλαμβάνουν δράση εναντίον της. Εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και σε διάφορα εργαστήρια και ανέπτυξαν εκστρατεία παραπληροφόρησης, η οποία χρειάστηκε αργότερα να αντιμετωπιστεί μέσω ισχυρής ενημερωτικής εκστρατείας.

Τους μαθητές υποδέχθηκε η Christa Schweng, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, η οποία δήλωσε: Οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται συνεχώς σε μια προσπάθεια υπονόμευσης των ευρωπαϊκών αξιών και της δημοκρατίας. Η #YEYS2022 αποτελεί ευκαιρία για τους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να μάθουν σχετικά με τα εργαλεία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι νέοι αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη.

Ο Cillian Lohan, αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία, έκλεισε την εκδήλωση με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, θα θέλαμε να συναντούμε συχνότερα τους νέους μας, να ακούμε τις ανοιχτόμυαλες προσεγγίσεις τους και να συνδυάζουμε τις ανησυχίες μας με τις αντιλήψεις τους και με το όραμά τους για το μέλλον.

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή 2022! Η YEYS2022 έχει αναχθεί σε μία από τις κύριες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Γενικό πλαίσιο:

Η εμβληματική εκδήλωση της ΕΟΚΕ για τους νέους υποδέχθηκε 33 σχολεία, ένα από καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, πέντε από υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και ένα ευρωπαϊκό σχολείο με έδρα τις Βρυξέλλες.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιδιώκει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι ιδέες της νέας γενιάς κατά τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την YEYS 2022 είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová