#YEYS2022: Fiatal európaiak vitatkoznak a dezinformációról és elmondják véleményüket Věra Jourová alelnöknek

This page is also available in

Európai középiskolás diákok nyolc konkrét javaslatot nyújtottak be Věra Jourovának, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökének. A diákok a „Your Europe, Your Say! (YEYS2022)” elnevezésű virtuális ifjúsági rendezvényen vettek részt, amelynek idei mottója: „Az igazság a hazugságokról. Fiatalok a dezinformáció ellen”. A 2022. március 31-én és április 1-jén tartott rendezvény házigazdája az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) volt.

Két napig tartó élénk virtuális viták és eszmecserék után a #YEYS2022 rendezvényen részt vevő 99 16–18 év közötti diák konkrét ajánlásokkal állt elő, amelyeket a záró plenáris ülésen ismertettek, illetve megvitattak Věra Jourová alelnökkel is.

Az oktatás kulcsfontosságú szerepet tölt be abban, hogy társadalmunk ellenállóbbá váljon a dezinformációval és az álhírekkel szemben – fogalmazott Věra Jourová a Your Europe, Your Say 2022 rendezvény lezárásakor, megjegyzéseket fűzve a diákok ajánlásaihoz. Jourová alelnök részletesen kitért az összes ajánlásra, és egyenként megvitatta őket a diákokkal. A dezinformáció veszélyt jelent társadalmunkra, különösen háború idején. Ezt úgy kell kezelnünk, hogy közben megőrizzük a szólásszabadságot is – fogalmazott zárszóként.

A diákok az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

  • Az uniós tagállamoknak nemzeti és európai szintű, társadalmi célú kampányokat kellene indítaniuk, hogy tájékoztatást nyújtsanak a dezinformáció veszélyeiről, valamint arról, hogy az álhírek mennyire könnyen polarizálhatják az embereket és terjeszthetik a gyűlöletbeszédet.
  • Oktatási programokat kellene kidolgozni. Nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok kurzusokat indítsanak a dezinformációról, illetve támogassák az ilyen képzéseket, valamint forrásokat áldozzanak az álhírek felderítésével és kezelésével kapcsolatos tevékenységekre.
  • Nemzeti és/vagy európai szinten információs platformokat kell létrehozni, ahol beazonosíthatók és nyomon követhetők az információforrások, az álhírek terjesztőit pedig felelősségre lehet vonni az általuk online közzétett információkért.
  • Könnyebbé kellene tenni a megbízható forrásokhoz való hozzáférést, és létre kellene hozni valamilyen tényellenőrzési mechanizmust. A technológiának olyan eszköznek kell lennie, amely garantálja az átláthatóságot. Ez kreatív módon, modern online eszközök és alkalmazások, például videók vagy játékok használatával valósítható meg.
  • Az is fontos, hogy nemet mondjunk a cenzúrára. Mindig az oktatás jelenti a kulcstényezőt, a cenzúrát pedig el kell kerülni. A nemzeti hatóságoknak és a kormányoknak nem szabad megtiltaniuk vagy korlátozniuk a szólásszabadságot, hiszen az igazság és a hitelesség olyan fontos pillérek, amelyeket a demokratikus részvételen alapuló társadalmak alapvető kompetenciáiként kell hangsúlyozni és megóvni.
  • Jobban és rendszeresen ellenőrizni kellene a különböző források tartalmát és eredetét. Védeni kell a veszélyeztetett célcsoportokat, méghozzá úgy, hogy korlátozzák az álhírterjesztők hozzáférését. Ehhez például komolyabban ellenőrizni lehetne a különböző tartalmak közzétevőinek személyazonosságát, és tanúsítványokat és igazolásokat kellene bekérni.
  • Új szabályozásokat és szigorúbb jogszabályokat kellene kidolgozni, amelyek szankciókat vetnek ki másokat nem tisztelő vagy hamis tartalom közzététele esetén. Ennek megfelelően növelni kellene az erre szánt költségvetést.
  • Közösségimédia-platformokkal és közösségimédia-alkalmazásokat üzemeltető vállalatokkal összefogva kampányokat kellene indítani felugró figyelmeztetések és tájékoztató üzenetek bevezetésére, illetve álhírek felderítésére szolgáló algoritmusokat kellene alkalmazni.

A #YEYS2022 célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a dezinformáció veszélyeire, és arra ösztönözze a diákokat, hogy aktívabban küzdjenek az álhírek ellen. A rendezvény során megtanították a fiatalokat arra, hogy könnyen felismerjék a dezinformációt, és tegyenek is ellene. Kisebb csoportokban és különböző workshopok keretében dolgoztak, és összeállítottak egy olyan dezinformációs kampányt, amelyre aztán egy hatékony tájékoztatási ellenkampányt kellett kidolgozni.

A diákokat Christa Schweng, az EGSZB elnöke üdvözölte, aki a következőket mondta: Az álhírek terjesztése folyamatos és célja az, hogy aláássák az európai értékeket és demokráciát. A #YEYS2022 lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy kritikus gondolkodást alakítsanak ki, és megismerjék azokat az eszközöket, amelyekkel küzdeni lehet a dezinformáció ellen. A fiatalok kulcsszerepet játszanak Európa jobb jövőjének kialakításában.

Cillian Lohan, az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke a következő megjegyzésekkel zárta a rendezvényt: A civil társadalom képviselőiként szeretnénk többet találkozni fiataljainkkal, megtapasztalni nyitott hozzáállásukat, hogy ötleteik és jövőképük segítségével eloszlathassuk aggályainkat.

Your Europe, Your Say! – 2022. A YEYS 2022 az ifjúság 2022-es európai évének egyik legfőbb rendezvénye.

Háttér-információk

Az EGSZB fiataloknak szóló kiemelt rendezvényén 33 iskola vett részt: egy-egy a 27 uniós tagállamból, az öt tagjelölt országból (Albániából, Észak-Macedóniából, Montenegróból, Szerbiából és Törökországból) és egy brüsszeli székhelyű európai iskola.

Ezzel a kezdeményezéssel az EGSZB arra törekszik, hogy a fiatalabb nemzedék nézetei, tapasztalatai és ötletei is figyelmet kapjanak az uniós döntéshozatalban.

A 2022. évi YEYS-ről további információk a rendezvény hivatalos oldalán találhatók.

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová