#YEYS2022: Eiropas jaunieši debatē par dezinformāciju un apspriež to ar priekšsēdētājas vietnieci V. Jourovu

Vidusskolēni no visas Eiropas iesniedza Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniecei Verai Jourovai (Věra Jourová), kura atbild par vērtību un pārredzamības jautājumiem, astoņus konkrētus priekšlikumus. Skolēni piedalījās virtuālajā jaunatnes pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (YEYS2022), kura temats bija “Patiesība par meliem. Jaunieši pret dezinformāciju”. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) rīkotais pasākums notika 2022. gada 31. martā un 1. aprīlī.

Pēc divām dzīvīgu virtuālu diskusiju un debašu dienām 99 skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kuri piedalījās #YEYS2022, nāca klajā ar virkni konkrētu ieteikumu, kurus viņi noslēguma plenārsesijā iesniedza Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniecei Verai Jourovai, un kopā ar viņu tos pārrunāja.

Tieši izglītība ir faktors, kas palielina mūsu sabiedrības noturību pret dezinformāciju un viltus ziņām, sacīja V. Jourová, pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2022” noslēgumā komentējot skolēnu ieteikumus. Komisijas priekšsēdētājas vietniece V. Jourova rūpīgi izskatīja visus ieteikumus un pa vienam apsprieda tos ar skolēniem. Dezinformācija ir apdraudējums mūsu sabiedrībai, it īpaši kara laikā. Mums pret to jācīnās, vienlaikus saglabājot vārda brīvību, viņa secināja.

Skolēnu ieteikumi bija šādi:

  • ES dalībvalstīm būtu valsts un Eiropas līmenī jāuzsāk publiskas kampaņas, lai informētu par dezinformācijas bīstamību un to, cik viegli viltus ziņas var polarizēt cilvēkus un izplatīt naida runu.
  • Būtu jāizstrādā izglītības programmas. Ir ļoti svarīgi, lai valstu iestādes piedāvātu un atbalstītu izglītojošus kursus par dezinformāciju un ieguldītu pasākumos par to, kā atklāt un apkarot viltus ziņas.
  • Valstu un/vai Eiropas līmenī būtu jāizveido informatīvas platformas, ar kuru palīdzību varētu izsekot un identificēt informācijas resursus un saukt pie atbildības viltus ziņu izplatītājus par to, ko tie publicē tiešsaistē.
  • Būtu jāuzlabo piekļuve uzticamiem avotiem un jāievieš faktu pārbaudes mehānisms. Tehnoloģijai vajadzētu būt pārredzamības garantēšanas līdzeklim, un to varētu panākt radošā veidā, izmantojot mūsdienīgus tiešsaistes rīkus un lietotnes, piemēram, video vai spēles.
  • Izšķiroši svarīgi ir arī teikt “nē” cenzūrai. Svarīgākais vienmēr ir izglītība, un no cenzūras būtu jāizvairās. Valstu iestādēm un valdībām nevajadzētu ne aizliegt, ne ierobežot vārda brīvību, un patiesība un uzticamība ir pīlāri, kas būtu jāuzsver un jāsaglabā kā demokrātiski līdzdalīgas sabiedrības pamatkompetences,.
  • Būtu jāpastiprina sistemātiska uzraudzība pār avotu saturu un izcelsmi. Jāaizsargā mazaizsargātas mērķgrupas, ierobežojot viltus ziņu izplatītāju piekļuvi. To varētu darīt, pastiprināti kontrolējot publicētāju identitāti, un noteikti būtu jāpieprasa akreditācijas dati un sertifikāti.
  • Būtu jāizstrādā jauni noteikumi un stingrāki tiesību akti, ar ko nosaka iespējamus sodus par necienīgu vai viltus saturu. Attiecīgi būtu jāpalielina budžets.
  • Sadarbībā ar sociālo mediju platformām un sociālo mediju lietotņu uzņēmumiem būtu jāuzsāk kampaņas, lai rādītu uznirstošus brīdinājumus un informatīvos paziņojumus un ieviestu algoritmus viltus ziņu atklāšanai.

#YEYS2022 mērķis bija vairot informētību par dezinformācijas radītajiem draudiem un mudināt skolēnus aktīvāk iestāties pret viltus ziņām. Pasākuma laikā jaunieši tika apmācīti viegli atklāt dezinformāciju un vērsties pret to. Darbojoties mazās grupās un dažādos darbsemināros, viņi izstrādāja dezinformācijas kampaņu, kura vēlāk bija jāapkaro, izmantojot spēcīgu informatīvu pretkampaņu.

Pasākuma atklāšanā skolēnus uzrunāja EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng): Viltus ziņas tiek izplatītas nemitīgi, cenšoties vājināt Eiropas vērtības un demokrātiju. #YEYS2022 jauniešiem ir izdevība attīstīt kritisko domāšanu un uzzināt par dezinformācijas apkarošanas rīkiem. Jauniešiem ir būtiska loma labākas Eiropas nākotnes veidošanā.

EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos Kilians Lohans (Cillian Lohan) pasākumu noslēdza ar šādiem vārdiem: Kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji mēs vēlamies biežāk tikties ar mūsu jauniešiem, uzklausīt viņu atvērto pieeju un aktuālo jautājumu risināšanā iedvesmoties no viņu iztēles un nākotnes redzējuma.

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2022!” – YEYS2022 – ir viens no galvenajiem Eiropas Jaunatnes gada 2022 pasākumiem.

Vispārīga informācija:

Komitejas nozīmīgākajā jauniešiem paredzētajā pasākumā piedalījās 33 skolas: pa vienai no 27 ES dalībvalstīm, piecām kandidātvalstīm (Albānija, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne, Serbija un Turcija) un viena Eiropas skola Briselē.

Šīs EESK iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, lai jaunās paaudzes domas, pieredze un idejas tiktu ņemtas vērā ES politikas veidošanā.

Sīkāka informācija par YEYS 2022 ir pieejama pasākuma oficiālajā mājaslapā.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová