#YEYS2022-tapahtuma: Nuoret eurooppalaiset keskustelevat disinformaatiosta ja kertovat mielipiteensä varapuheenjohtaja Jouroválle

Toisen asteen opiskelijat kaikkialta Euroopasta esittivät kahdeksan konkreettista ehdotusta arvoista ja avoimuudesta vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Věra Jouroválle. Opiskelijat ottivat osaa virtuaaliseen nuorisotapahtumaan ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”, jonka otsikkona oli ”Totuus valheista – nuoret haastavat disinformaation”. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti tapahtuman 31. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2022.

Kaksi päivää kestäneiden vilkkaiden virtuaalikeskustelujen jälkeen 99 iältään 16–18-vuotiasta opiskelijaa, jotka osallistuivat #YEYS2022-tapahtumaan, laativat erityisiä suosituksia, jotka he esittivät päätöstäysistunnossa varapuheenjohtaja Věra Jouroválle ja joista he keskustelivat tämän kanssa.

Koulutus on avainasemassa pyrittäessä parantamaan yhteiskunnan sietokykyä disinformaatiota ja valeuutisia vastaan, sanoi Jourová päättäessään Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2022 ‑tapahtuman ja kommentoidessaan opiskelijoiden suosituksia. Varapuheenjohtaja Jourová käsitteli perusteellisesti kaikkia suosituksia ja keskusteli jokaisesta niistä erikseen opiskelijoiden kanssa. Disinformaatio on uhka yhteiskunnalle etenkin sota-aikana. Meidän on puututtava siihen säilyttäen samalla sananvapaus, hän totesi.

Opiskelijoiden esittämät suositukset ovat seuraavat:

  • EU:n jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä kansallisia ja Euroopan tason julkisia kampanjoita, joissa annetaan tietoa disinformaation vaaroista ja siitä, miten helposti valeuutiset voivat jakaa ihmisiä leireihin ja levittää vihapuhetta.
  • Olisi kehitettävä koulutusohjelmia. On ratkaisevan tärkeää, että kansalliset viranomaiset luovat ja tukevat disinformaatiota käsitteleviä kursseja ja investoivat toimiin valeuutisten havaitsemiseksi ja torjumiseksi.
  • Kansallisella ja/tai Euroopan tasolla olisi perustettava tietofoorumeja, joilla tietoresursseja voitaisiin jäljittää ja valeuutisten levittäjät voitaisiin saada vastuuseen verkossa julkaisemastaan sisällöstä.
  • Luotettavien lähteiden saatavuutta olisi parannettava ja faktantarkistusmekanismi olisi otettava käyttöön. Teknologian avulla pitäisi taata avoimuus, ja se voitaisiin saavuttaa luovalla tavalla hyödyntämällä nykyaikaisia verkkotyökaluja ja -sovelluksia, kuten videoita tai pelejä.
  • On myös tärkeää kieltäytyä sensuurista! Koulutus on aina avaintekijä, ja sensuuria olisi vältettävä. Kansallisten viranomaisten ja hallitusten ei pitäisi kieltää tai rajoittaa sananvapautta, ja totuudenmukaisuus ja uskottavuus ovat peruspilareita, joita olisi korostettava ja vaalittava demokraattisten osallistavien yhteiskuntien keskeisinä osatekijöinä.
  • Olisi vahvistettava sisällön ja lähteiden alkuperän järjestelmällistä valvontaa. Heikossa asemassa olevia kohderyhmiä olisi suojeltava rajoittamalla mahdollisuutta levittää valeuutisia. Tämä voitaisiin tehdä lisäämällä julkaisijoiden henkilöllisyyden valvontaa, ja tunnuksia ja erilaisia todisteita olisi vaadittava järjestelmällisesti.
  • Olisi laadittava uusia säännöksiä ja tiukempaa lainsäädäntöä ja luotava mahdollisia seuraamuksia epäkunnioittavan tai valheellisen sisällön julkaisemisesta. Talousarviota olisi lisättävä vastaavasti.
  • Olisi käynnistettävä kampanjoita yhteistyössä sosiaalisen median alustojen ja sovellusyritysten kanssa, jotta verkossa voidaan lähettää varoituksia ja tiedotusviestejä ja ottaa käyttöön algoritmeja valeuutisten havaitsemiseksi.

#YEYS2022-tapahtuman tavoitteena oli lisätä tietoisuutta disinformaation vaaroista ja kannustaa osallistujia toimimaan aktiivisemmin valeuutisten torjunnassa. Tapahtumassa nuoria harjoitettiin havaitsemaan disinformaatio helposti ja torjumaan sitä. He työskentelivät pienissä ryhmissä ja erilaisissa työpajoissa ja kehittivät disinformaatiokampanjan, johon puututtiin myöhemmin vahvalla vastainformaatiokampanjalla.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng suhtautui myönteisesti opiskelijoiden toimiiin ja totesi: Valeuutisia levitetään jatkuvasti ja niillä pyritään heikentämään eurooppalaisia arvoja ja demokratiaa. #YEYS2022-tapahtuma tarjoaa nuorille tilaisuuden kehittää kriittistä ajattelua ja oppia lisää disinformaation torjuntakeinoista. Nuoret ovat avainasemassa rakentamassa parempaa tulevaisuutta Euroopalle.

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan päätti tapahtuman sanoen: Kansalaisyhteiskunnan edustajina haluaisimme tavata nuoria useammin, hyödyntää heidän ennakkoluulottomia lähestymistapojaan ja yhdistää huolenaiheemme heidän mielikuvitukseensa ja näkemykseensä tulevaisuudesta.

Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2022 YEYS2022-tapahtuma – on mainittu yhtenä Euroopan nuorison teemavuoden 2022 tärkeimmistä tapahtumista.

Taustatietoja:

Komitean tärkeimpään nuorisolle suunnattuun tapahtumaan osallistui 33 koulua, yksi jokaisesta EU:n 27 jäsenvaltiosta sekä viidestä ehdokasmaasta (Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) ja yksi Brysselissä sijaitseva Eurooppa-koulu.

ETSK pyrkii tällä aloitteella varmistamaan, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa.

Lisätietoa vuoden 2022 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová