#YEYS2022: Unge europæere drøfter desinformation og giver deres mening til kende over for næstformand for Kommissionen Věra Jourová

Gymnasieelever fra hele Europa overrakte otte konkrete forslag til Kommissionens næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, i forbindelse med det virtuelle ungdomsarrangement Dit Europa, din mening! (YEYS2022) med titlen: The truth about lies. Youth challenging disinformation. Arrangementet blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 31. marts og 1. april 2022.

Efter to dage med livlige virtuelle diskussioner og debatter blev de 99 elever i alderen 16-18 år, som deltog i #YEYS2022, enige om en række specifikke anbefalinger, som de fremlagde for og drøftede med næstformand Věra Jourová under den afsluttende plenarforsamling.

Uddannelse er afgørende for at opbygge en større modstandskraft i vores samfund over for desinformation og falske nyheder, sagde Věra Jourová i sin afslutningstale under arrangementet Your Europe, Your Say 2022, hvor hun kom med bemærkninger til elevernes anbefalinger. Næstformand Věra Jourová gennemgik nøje alle anbefalingerne og drøftede dem en efter en med eleverne. Desinformation er en trussel mod vores samfund, navnlig i krigstider. Vi må bekæmpe det, samtidig med at vi bevarer vores ytringsfrihed, rundede hun af.

Elevernes anbefalinger:

  • EU's medlemsstater bør iværksætte offentlige kampagner på nationalt og europæisk plan med information om farerne ved desinformation og om, hvor let falske nyheder kan polarisere mennesker og føre til spredning af hadefuld tale.
  • Der bør udvikles uddannelsesprogrammer. Det er afgørende, at de nationale myndigheder udvikler og støtter uddannelseskurser om desinformation og investerer i aktiviteter, der bidrager til at opdage og bekæmpe falske nyheder.
  • Der bør etableres informationsplatforme på nationalt og/eller europæisk plan, hvor informationsressourcer kan følges og spores, så dem, der spreder falske nyheder, kan blive holdt ansvarlige for det, de offentliggør online.
  • Der bør sikres bedre adgang til pålidelige kilder, og der bør indføres en mekanisme til faktatjek. Teknologi bør være det vigtigste redskab til at sørge for gennemsigtighed, hvilket kan opnås på en kreativ måde med moderne onlineværktøjer og apps såsom videoer eller spil.
  • Det er også yderst vigtigt at sige nej til censur! Uddannelse er altid svaret, og censur skal undgås. De nationale myndigheder og regeringer må ikke forbyde eller begrænse ytringsfriheden, og sandhed og troværdighed er de grundpiller, der bør fremhæves og bevares som centrale kompetencer i demokratiske deltagelsesorienterede samfund.
  • Det systematiske tilsyn med indhold og informationskilders oprindelse bør styrkes. Sårbare målgrupper bør beskyttes ved at begrænse adgangen for dem, der spreder falske nyheder. Dette kan gøres gennem øget kontrol med udgiveres identitet, og der bør systematisk kræves brugeroplysninger og certificeringer.
  • Der bør fastlægges nye regler og strengere lovgivning om eventuelle sanktioner for respektløst eller falsk indhold. Budgettet bør forhøjes i overensstemmelse hermed.
  • Der bør iværksættes kampagner i samarbejde med sociale medieplatforme og sociale medieapp-virksomheder med henblik på at indføre pop up-advarsler og informationsmeddelelser og udvikle algoritmer til at opdage falske nyheder.

Formålet med #YEYS2022 var at øge bevidstheden om farerne ved desinformation og tilskynde eleverne til at blive mere aktive i kampen mod falske nyheder. Under arrangementet lærte de unge om, hvordan de nemt opdager og skrider ind over for desinformation. De arbejdede i mindre grupper og forskellige workshops, hvor de udarbejdede en desinformerende kampagne, som de senere skulle modvise med en stærk modkampagne.

Eleverne blev budt velkommen af EØSU's formand, Christa Schweng, som sagde: Der bliver hele tiden spredt falske nyheder i et forsøg på at underminere de europæiske værdier og demokratiet. #YEYS2022 giver jer unge mulighed for at udvikle kritisk tænkning og lære om de værktøjer, der kan benyttes til at bekæmpe desinformation. Unge er afgørende for at skabe en bedre fremtid for Europa.

EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Cillian Lohan, afsluttede arrangementet med disse bemærkninger: Som repræsentanter for civilsamfundet vil vi gerne mødes mere med de unge og høre om deres åbensindede tilgange og blande vores bekymringer med deres opfindsomhed og vision for fremtiden.

Dit Europa, din mening 2022! – YEYS2022 – er blevet markeret som et af de vigtigste arrangementer i det europæiske ungdomsår 2022.

Baggrund:

Udvalgets flagskibsarrangement for unge tog imod 33 skoler, én fra hver af de 27 medlemsstater og de fem kandidatlande (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og én europæisk skole i Bruxelles.

Gennem initiativet ønsker EØSU at sikre, at den unge generations holdninger, erfaringer og idéer indgår i EU’s politikudformning.

Læs mere om YEYS 2022 på arrangementets officielle hjemmeside.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová