Alates Kyoto protokolli allkirjastamisest on eri jurisdiktsioonid kogu maailmas rakendanud heitkogustega kauplemise süsteeme. ELi süsteem on suurim ja kõige pikaajalisem ning seda tuleb uuendada kooskõlas ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikuga aastani 2030. Septembri täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses annab komitee ülevaate ELi heitkogustega kauplemise süsteemist ja maailma teistest heitkogustega kauplemise süsteemidest ning visandab viisid kauplemise reguleerimiseks selles uues CO2 turgude kokkuleppes.

Oma arvamuses kinnitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee taas, et toetab Euroopa rohelist kokkulepet, kutsub komisjoni üles jälgima maailma kohalikke CO2 turgusid, et leida parimaid tavasid, millest võib kasu olla heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel, ning analüüsib ELi süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi rakendamise eeliseid ja puudusi nii keskkonna kui ka kaubanduse seisukohast.

Üks arvamuse põhipunkte on see, et komiteele valmistab muret CO2 hinnataseme asümmeetrilisus eri jurisdiktsioonides ja turgudel. Erinevate heitkogustega kauplemise süsteemide väljakujunemine, aga ka selliste kolmandate riikide turgudelt pärinev konkurents, kus puudub range kliimapoliitika, võib kahjustada ELi ja välisriikide majandusharude võrdseid võimalusi. Seepärast palub komitee komisjonil esitada lähikuudel ettepanek süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi kohta, mis kaitseks ELi energiamahukaid ettevõtteid odavama importkauba eest, mis pärineb kolmandatest riikidest, kus kliimapoliitikat ei rakendata või kus see on nõrgem. Komitee pooldab süsinikdioksiidi piirimaksu rakendamist kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega, et vältida kaubandussõda. (dgf)