Od podpisu Kjótského protokolu zavedly různé jurisdikce po celém světě systémy obchodování s emisemi (ETS). Systém EU ETS, který je tím nejrozsáhlejším a nejdéle fungujícím, bude přepracován v souladu s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. EHSV ve svém stanovisku, jež přijal na zářijovém plenárním zasedání, poskytuje přehled o systému EU ETS a dalších ETS na celém světě a představuje přístupy k regulaci obchodu v rámci nové dohody pro trhy s uhlíkem.

Výbor v uvedeném stanovisku znovu vyjadřuje podporu Zelené dohodě pro Evropu, vyzývá Komisi, aby sledovala místní trhy s uhlíkem na celém světě s cílem určit osvědčené postupy, které by mohly být užitečné pro revizi ETS, a zvažuje výhody a nevýhody provádění mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích EU, a to jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska obchodu.

EHSV je znepokojen asymetrickými cenovými hladinami uhlíku v rámci různých právních řádů a různých trhů – to je jedním z klíčových bodů stanoviska. Rovné podmínky mezi odvětvími v EU a za jejími hranicemi by totiž skutečně mohly být narušeny v důsledku rozvoje různých systémů obchodování s emisemi, ale také kvůli konkurenci ze strany trhů třetích zemí, které nemají ambiciózní politiku v oblasti klimatu. Výbor tudíž vyzývá Evropskou komisi, aby během příštích měsíců předložila návrh mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který by chránil energeticky náročné společnosti z EU před levnějším dovozem z třetích zemí, které nemají žádnou nebo jen slabší politiku ochrany klimatu. EHSV se vyslovuje pro provádění mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, aby se tak předešlo obchodní válce. (dgf)