Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien eri lainkäyttöalueilla eri puolilla maailmaa on otettu käyttöön päästökauppajärjestelmiä. EU:n päästökauppajärjestelmä on laajin ja pitkäaikaisin, ja sitä on tarkoitus uudistaa vuoteen 2030 ulottuvien EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden mukaisesti. ETSK esittää syyskuun täysistunnossaan antamassaan lausunnossa yleiskatsauksen EU:n päästökauppajärjestelmästä ja maailman muista päästökauppajärjestelmistä ja hahmottelee keinoja säännellä kauppaa näissä hiilimarkkinoita koskevissa uusissa puitteissa.

Lausunnossaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vahvistaa tukensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle, kehottaa komissiota seuraamaan paikallisia hiilimarkkinoita eri puolilla maailmaa sellaisten parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi, jotka voivat olla hyödyksi päästökauppajärjestelmän tarkistamisessa, sekä punnitsemaan EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin etuja ja haittoja sekä ympäristön että kaupan kannalta.

Yksi lausunnon keskeisistä viesteistä on, että ETSK on huolestunut hiilen hintatasojen epäsymmetrisyydestä eri lainkäyttöalueiden ja markkinoiden välillä. Tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n ja sen ulkopuolisten teollisuudenalojen välillä voivat todellakin olla vaarassa erilaisten päästökauppajärjestelmien kehittymisen seurauksena mutta myös siksi, että EU:n kanssa kilpailevat sellaisten kolmansien maiden markkinat, joilla ei ole kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Komitea pyytääkin komissiota esittämään lähikuukausina hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin, joka suojaisi EU:n energiaintensiivisiä yrityksiä halvemmalta tuonnilta kolmansista maista, joilla ei ole lainkaan ilmastopolitiikkaa tai joissa se on heikompi. ETSK kannattaa hiilidioksidipäästöjen tullimekanismien käyttöönottoa Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti kauppasodan välttämiseksi. (dgf)