Po podpisu Kjotskega protokola so različne jurisdikcije po vsem svetu uvedle sisteme trgovanja z emisijami. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je največji in najstarejši ter ga je treba prenoviti v skladu z okvirom podnebne in energetske politike EU do leta 2030. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju, ki ga je sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju, predstavil pregled sistema EU ETS in drugih sistemov za trgovanje z emisijami na svetovni ravni ter orisal pristope za urejanje trgovine v tem novem dogovoru za trge ogljika.

EESO v mnenju ponovno potrjuje svojo podporo evropskemu zelenemu dogovoru in poziva Komisijo, naj spremlja lokalne trge ogljika po vsem svetu, da bi opredelila primere najboljše prakse, ki bi lahko bili koristni pri reviziji sistema trgovanja z emisijami. Poleg tega v mnenju obravnava prednosti in slabosti izvajanja mehanizma EU za ogljično prilagoditev na mejah tako z vidika okolja kot trga.

EESO v eni glavnih točk v mnenju izraža zaskrbljenost zaradi asimetričnih ravni cen ogljika med različnimi jurisdikcijami in trgi. Zaradi razvoja različnih sistemov trgovanja z emisijami, pa tudi zaradi konkurence tretjih trgov v državah, ki nimajo ambicioznih podnebnih politik, bi bili lahko dejansko ogroženi enaki konkurenčni pogoji med industrijskimi panogami v EU in tistimi zunaj nje. EESO zato poziva Komisijo, naj v prihodnjih mesecih predloži mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo energetsko intenzivna podjetja EU ščitil pred cenejšim uvozom iz tretjih držav, ki nimajo podnebne politike ali je ta šibkejša. Zavzema se za uvedbo ogljičnih prilagoditev na mejah v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije, da bi preprečili trgovinsko vojno. (dgf)