EL jälgib tähelepanelikult ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu rakendamist

Esimest korda pärast ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu allkirjastamist avaldas Euroopa Komisjoni Ühendkuningriigi rakkerühma juht Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu jaanuari istungjärgul toimunud arutelul selle teksti kohta avalikult oma nägemuse.

Oma sõnavõtus rõhutas Michel Barnier, et Brexitis ei ole midagi positiivset: „See on lahutus ja keegi ei tohiks olla pärast lahutust õnnelik. Kuid see kokkulepe, milleni Ühendkuningriigiga jõudsime, tõestab, et EL ei ole vangla, milles mõned demagoogid nii paremal kui vasakul tahavad meid veenda. Me võime liidust lahkuda, kuid väljuda soovijad peavad arvestama tagajärgedega majandushäirete ja ebastabiilsuse kujul“.

Kokkuleppe eesmärk oli kehtestada kord ELi ja Ühendkuningriigi suhete majanduse ja kaubandusega seotud aspektides Brexiti järgsel ajal, tunnistades samal ajal, et tegu ei ole lõpp-punktiga: „Vaja ei ole mitte üksnes kindlustada selle lepingu nõuetekohane rakendamine, seda tuleb kindlasti tulevikus täiendada teatavate teemadega, mida Ühendkuningriik ei tahtnud sel korral kaasata, näiteks kaitse- ja välispoliitika“.

Michel Barnier rõhutas ka seda, et Euroopa Komisjoni töö ei ole kaugeltki lõppenud: komisjon jälgib lepingu rakendamist ja hoiab silma peal kõigil brittide poolelt tulevatel ettepanekutel, mis võivad tekitada regulatiivseid erinevusi.

Komitee president Christa Schweng tänas Michel Barnier’d tema töö eest Brexiti läbirääkimiste ajal ning tema „eeskujuliku läbipaistvuse eest ning aja eest, mida ta pühendas kodanikuühiskonna teavitamisele kogu läbirääkimiste protsessi kestel“. Barnier osales kokku viiel korral komitee täiskogu istungjärkudel toimunud aruteludes.

Komitee Brexiti järelevalverühma esimees Jack O’Connor kiitis seda, kuidas Barnier käsitles Brexiti läbirääkimiste ajal olukorda Iirimaal ning kutsus üles pidama meeles komitee ja Brexiti järelevalverühma tehtud pingutusi, et „olla oma ülesannete kõrgusel, et kasutada lepingu potentsiaali võimalikult palju ära“, seda eeskätt suhetes Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga. (dgf)