EU seuraa tiiviisti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa

Ensimmäisen kerran EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän Euroopan komission työryhmän johtaja Michel Barnier ilmaisi näkemyksensä tekstistä julkisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tammikuun täysistunnossa käydyssä keskustelussa.

Puheessaan Barnier tähdensi, ettei brexitissä ollut mitään positiivista: ”Tämä on avioero, eikä kukaan saisi olla iloinen avioeron jälkeen. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa aikaansaatu sopimus osoittaa kuitenkin, että EU ei ole vankila, kuten eräät demagogogit oikealla ja vasemmalla haluavat meidän uskovan. Unionista voi päästä irti, mutta ne, jotka tahtovat pois, joutuvat kohtaamaan seuraukset: vääristymät ja myllerryksen”.

Sopimuksen tarkoituksena oli huolehtia EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten suhteiden taloudellisista ja kauppaan liittyvistä näkökohdista brexitin jälkeen tiedostaen, ettei kyseessä ollut päätepiste: ”Sen lisäksi, että tämän sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano on varmistettava, sitä on eittämättä täydennettävä tulevaisuudessa tiettyjen aiheiden osalta, joita Yhdistynyt kuningaskunta ei halunnut ottaa tällä kertaa mukaan, kuten puolustus- tai ulkopolitiikan alat.”

Michel Barnier tähdensi myös, ettei Euroopan komission työ ole ohi: komission on määrä seurata sopimuksen täytäntöönpanoa ja tarkkailla huolellisesti, aiheuttavatko brittiläisen sopimuspuolen ehdotukset sääntelyeroja.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng antoi Barnier’lle kiitosta tämän työstä brexit-neuvottelujen aikana ja tämän ”esimerkillisestä avoimuudesta ja ajan uhraamisesta kansalaisyhteiskunnan pitämiseen ajan tasalla kautta koko nevotteluprosessin.” Barnier näet osallistui ETSK:n täysistuntokeskusteluihin viiteen eri otteeseen.

ETSK:n brexit-seurantaryhmän puheenjohtaja Jack O'Connor ilmaisi arvostavansa suuresti tapaa, jolla Barnier oli käsitellyt Irlannin tilannetta brexit-neuvottelujen aikana, ja muistutti ETSK:n ja brexit-seurantaryhmän sitoutuneen ”antamaan panoksensa sopimuksen potentiaalin mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen” eritoten Britannian kansalaisyhteiskuntaan nähden. (dgf)