EU bude pozorně sledovat provádění dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím

Lednového plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím Michel Barnier, který se při této příležitosti vůbec poprvé od okamžiku, kdy byla podepsána dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, veřejně vyjádřil k jejímu obsahu.

Michel Barnier ve svém projevu zdůraznil, že brexit nemá žádné pozitivní stránky: „Je to jako rozvod, a z toho by neměl mít nikdo radost. Dohoda, kterou se nám podařilo se Spojeným královstvím uzavřít, však dokládá, že EU není vězením, o čemž se nás někteří demagogové napravo a nalevo snaží přesvědčit. Je možné z ní vystoupit, v takovém případě však musí ti, kteří o to usilují, počítat s důsledky v podobě narušení a otřesů.“

Smyslem této dohody je upravit hospodářské a obchodní aspekty vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu. Jde nicméně teprve o první krok: „Bude nejenom nezbytné zajistit, aby byla náležitě prováděna, ale také ji v budoucnu doplnit o některé další otázky, které do ní Spojené království v této fázi nechtělo zahrnout, jako je například obranná či zahraniční politika.“

Michel Barnier rovněž upozornil na to, že úkol Evropské komise tím nekončí. Bude provádění dohody sledovat a důkladně analyzovat veškeré návrhy britských protějšků, které by mohly vést k rozdílům v předpisech.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng panu Barnierovi poděkovala za práci odvedenou během vyjednávání o brexitu a za „příkladnou transparentnost a čas, který věnoval tomu, aby byla občanská společnost po celý tento proces informována“. Vystoupil totiž pětkrát na plenárních zasedáních EHSV.

Jack O'Connor, předseda monitorovací skupiny EHSV Brexit, ocenil způsob, jakým Michel Barnier v průběhu jednání řešil situaci v Irsku. Dále připomněl, že EHSV i monitorovací skupina Brexit mají v úmyslu „přispět k co nejlepšímu využití potenciálu této dohody“, zejména ve vztahu k občanské společnosti ve Spojeném království. (dgf)