EU houdt uitvoering van handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK nauwlettend in het oog

Voor het eerst sinds de ondertekening van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK heeft Michel Barnier, hoofd van de taskforce van de Europese Commissie voor de betrekkingen met het VK, publiekelijk zijn standpunt over de tekst kenbaar gemaakt. Hij deed dat in een debat tijdens de januarizitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

In zijn toespraak benadrukte Barnier dat er niets positiefs is aan de brexit: “Dit is een echtscheiding en niemand zou blij moeten zijn na een echtscheiding. Maar deze overeenkomst die we met het VK hebben gesloten, bewijst wel dat de EU geen gevangenis is, zoals sommige demagogen aan de linker- en de rechterzijde ons willen laten geloven; we kunnen eruit stappen, maar degenen die dat willen, moeten wel de consequenties dragen in de vorm van verstoringen en onrust”.

Doel van de overeenkomst was de economische en handelsgerelateerde aspecten van de betrekkingen tussen de EU en het VK na de brexit te regelen, in de wetenschap dat dit niet betekent dat de kous daarmee af is: “Het is niet alleen zaak dat deze overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd; er zullen in de toekomst ook aanvullingen in moeten worden opgenomen met betrekking tot bepaalde onderwerpen die het Verenigd Koninkrijk er deze keer niet in wilde hebben, zoals defensie en buitenlands beleid”.

Barnier benadrukte ook dat het werk van de Europese Commissie er nog niet opzit: de Commissie zal de uitvoering van de overeenkomst monitoren en elk voorstel van Britse zijde dat mogelijk leidt tot verschillen in regelgeving nauwlettend in het oog houden.

EESC-voorzitter Christa Schweng bedankte Barnier voor zijn inspanningen tijdens de brexitonderhandelingen en voor zijn “voorbeeldige transparantie en de tijd die hij heeft genomen om het maatschappelijk middenveld gedurende het hele onderhandelingsproces op de hoogte te houden” – Barnier heeft het EESC vijf keer tijdens de plenaire debatten van het Comité toegesproken.

Jack O'Connor, voorzitter van de follow-upgroep Brexit van het EESC, prees de manier waarop Barnier tijdens de brexit-onderhandelingen met de situatie in Ierland is omgegaan en herinnerde aan de toezegging van het EESC en de follow-upgroep Brexit om “te doen wat we kunnen om het potentieel van deze overeenkomst te optimaliseren”, in het bijzonder met betrekking tot het maatschappelijk middenveld in het VK. (dgf)