Pirmo reizi kopš ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma parakstīšanas Eiropas Komisijas darba grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītājs Michel Barnier, piedaloties Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) janvāra plenārsesijas debatēs, publiski pauda savu viedokli par šo nolīgumu.

Savā runā Barnier kgs uzsvēra, ka “Brexit” nav vērtējams pozitīvi: “Tā ir šķiršanās, un pēc šķiršanās nevienam nevajadzētu būt laimīgam. Taču šī vienošanās, ko esam panākuši ar Apvienoto Karalisti, pierāda, ka ES nav cietums, lai arī daži labējo un kreiso spēku demagogi vēlētos, lai mēs tam ticam; mēs varam no tā izkļūt, bet tiem, kuri to vēlas, ir jāsaskaras ar sekām, kas izpaužas kā izkropļojumi un satricinājumi.”

Nolīguma mērķis ir sakārtot ES un Apvienotās Karalistes attiecību ekonomiskos un ar tirdzniecības aspektus pēc “Brexit”, zinot, ka tas nav beigu punkts: “Būs ne tikai jānodrošina šā nolīguma pienācīga īstenošana, bet nākotnē tas noteikti būs jāpapildina ar dažiem jautājumiem, kurus Apvienotā Karaliste pašlaik nevēlējās iekļaut, piemēram, aizsardzību vai ārpolitiku.”

Barnier kgs uzsvēra arī to, ka Eiropas Komisijas darbs nav pabeigts: Komisija uzraudzīs nolīguma īstenošanu un cieši pārraudzīs visus Apvienotās Karalistes priekšlikumus, kas varētu radīt regulējuma atšķirības.

EESK priekšsēdētāja Christa Schweng pateicās Barnier kgam par viņa darbu “Brexit” sarunu laikā un par viņa darba “lielisko pārredzamību un laiku, kas ieguldīts, lai visā sarunu procesā informētu pilsonisko sabiedrību” – Barnjē kgs piecas reizes ir uzstājies EESK plenārsesijas debatēs.

EESK “Brexit” pārraudzības grupas priekšsēdētājs Jack O’Connor atzinīgi vērtēja to, kā Barnier kgs “Brexit” sarunu laikā risināja Īrijas jautājumu, un atgādināja par EESK un “Brexit” pārraudzības grupas apņemšanos “pildīt savu lomu, lai optimizētu šā nolīguma potenciālu”, jo īpaši attiecībā uz AK pilsonisko sabiedrību. (dgf)