UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

Po raz pierwszy od podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem Michel Barnier, szef grupy zadaniowej Komisji Europejskiej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, wypowiedział się publicznie na temat tekstu umowy podczas debaty na styczniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W swoim wystąpieniu Michel Barnier podkreślił, że w brexicie nie ma nic pozytywnego: „To rozwód, a po rozwodzie nikt nie może czuć się szczęśliwy. Ale umowa zawarta ze Zjednoczonym Królestwem dowodzi, że UE nie jest więzieniem, jak niektórzy demagodzy z prawa i z lewa chcą nam wmówić; można z niej wyjść, ale ci którzy wychodzą, muszą liczyć się ze skutkami w postaci zakłóceń i zawirowań”.

Celem umowy było uporządkowanie gospodarczych i handlowych aspektów relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem po brexicie. Pamiętajmy jednak, że nie jest to koniec procesu: „Trzeba będzie nie tylko zapewnić odpowiednie wdrożenie umowy, ale także z pewnością uzupełnić ją w przyszłości o obszary, których Zjednoczone Królestwo nie chciało uwzględnić na tym etapie, takie jak obronność czy polityka zagraniczna”.

Mówca zauważył także, że prace Komisji Europejskiej się nie zakończyły: Komisja będzie monitorować wdrażanie umowy i zwracać uwagę na wszelkie propozycje strony brytyjskiej, które mogłyby doprowadzić do rozbieżności w przepisach.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng podziękowała Michelowi Barnierowi za jego pracę w trakcie negocjacji w sprawie brexitu i za „wzorową przejrzystość i czas poświęcony na informowanie społeczeństwa obywatelskiego w czasie całego procesu negocjacji” – Michel Barnier pięciokrotnie zabierał głos na sesjach plenarnych EKES-u.

Jack O'Connor, przewodniczący grupy monitorującej ds. brexitu w EKES-ie, z uznaniem wyraził się o sposobie, w jaki Michel Barnier uwzględniał sytuację w Irlandii w czasie negocjacji, i zwrócił uwagę na zobowiązanie EKES-u i grupy monitorującej ds. brexitu do „odegrania odpowiedniej roli, by jak najlepiej wykorzystać potencjał tej umowy”, zwłaszcza w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego w Zjednoczonym Królestwie. (dgf)