Komitee endiste kõrgemate ametnike kutsealane tegevus pärast teenistusest lahkumist

This page is also available in

Pärast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest lahkumist ei ole kõrgematel ametnikel tavaliselt 12 kuu jooksul lubatud tegeleda oma endise institutsiooni töötajatele suunatud lobi- või nõustamistegevusega. Komitee jälgib oma endiste kõrgemate ametnike komiteevälist tegevust ning avaldab kord aastas selle kohta aruande.

(personalieeskirja artikli 16 kolmas ja neljas lõik)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014