Komitee endiste kõrgemate ametnike kutsealane tegevus pärast teenistusest lahkumist

Pärast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest lahkumist ei ole kõrgematel ametnikel tavaliselt 12 kuu jooksul lubatud tegeleda oma endise institutsiooni töötajatele suunatud lobi- või nõustamistegevusega. Komitee jälgib oma endiste kõrgemate ametnike komiteevälist tegevust ning avaldab kord aastas selle kohta aruande.

(personalieeskirja artikli 16 kolmas ja neljas lõik)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014