Działalność zawodowa byłych wyższych urzędników EKES-u po zakończeniu służby

This page is also available in

Gdy urzędnicy wyższego szczebla kończą pracę dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zwykle mogą angażować się w działalność lobbingową lub reprezentacyjną w stosunku do swoich byłych kolegów przez okres 12 miesięcy. EKES monitoruje działania zewnętrzne swoich byłych urzędników wyższego szczebla i co roku publikuje z tego sprawozdanie.

 

(Artykuł 16 ust. 3 i 4 regulaminu pracowniczego)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014