Activitățile profesionale ale foștilor înalți funcționari ai CESE după încetarea activității în cadrul instituției

This page is also available in

Din momentul încetării raporturilor de muncă în cadrul Comitetului Economic și Social European, înalții funcționari nu sunt autorizați în principiu să se angajeze timp de 12 luni în activități de lobby sau de reprezentare a foștilor lor colegi. CESE monitorizează activitățile externe ale foștilor săi înalți funcționari și publică în fiecare an un raport cu privire la această monitorizare.

 

[articolul 16 alineatele (3) și (4) din Statutul funcționarilor]

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014