Activitățile profesionale ale foștilor înalți funcționari ai CESE după încetarea activității în cadrul instituției

Din momentul încetării raporturilor de muncă în cadrul Comitetului Economic și Social European, înalții funcționari nu sunt autorizați în principiu să se angajeze timp de 12 luni în activități de lobby sau de reprezentare a foștilor lor colegi. CESE monitorizează activitățile externe ale foștilor săi înalți funcționari și publică în fiecare an un raport cu privire la această monitorizare.

 

[articolul 16 alineatele (3) și (4) din Statutul funcționarilor]

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014