Gníomhaíochtaí gairme iaroifigigh shinsearacha CESE ó d'fhág siad an tseirbhís

This page is also available in

Nuair a fhágann oifigigh shinsearacha Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ní cheadaítear dóibh, de ghnáth, páirt a ghlacadh i mbrústocaireacht ná abhcóideacht i leith a n-iar-chomhghleacaithe ar feadh tréimhse 12 mhí. Déanann CESE monatóireacht ar ghníomhaíochtaí seachtracha a n‑iaroifigeach sinsearach agus foilsíonn sé tuarascáil ar an monatóireacht sin gach bliain.

(Airteagal 16(3) agus (4) de na Rialacháin Foirne)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014