Gníomhaíochtaí gairme iaroifigigh shinsearacha CESE ó d'fhág siad an tseirbhís

Nuair a fhágann oifigigh shinsearacha Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ní cheadaítear dóibh, de ghnáth, páirt a ghlacadh i mbrústocaireacht ná abhcóideacht i leith a n-iar-chomhghleacaithe ar feadh tréimhse 12 mhí. Déanann CESE monatóireacht ar ghníomhaíochtaí seachtracha a n‑iaroifigeach sinsearach agus foilsíonn sé tuarascáil ar an monatóireacht sin gach bliain.

(Airteagal 16(3) agus (4) de na Rialacháin Foirne)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014