Yrkesverksamhet som bedrivs av f.d. högre EESK-tjänstemän som lämnat tjänsten

När högre tjänstemän lämnar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén får de normalt sett inte utöva lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot sina tidigare kollegor under tolv månader. EESK följer upp den externa verksamhet som bedrivs av f.d. högt uppsatta tjänstemän och offentliggör varje år en rapport om denna uppföljning.

 

(Artiklarna 16.3 och 16.4 i tjänsteföreskrifterna.)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2023
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2022
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014