Yrkesverksamhet som bedrivs av f.d. högre EESK-tjänstemän som lämnat tjänsten

This page is also available in

När högre tjänstemän lämnar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén får de normalt sett inte utöva lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot sina tidigare kollegor under tolv månader. EESK följer upp den externa verksamhet som bedrivs av f.d. högt uppsatta tjänstemän och offentliggör varje år en rapport om denna uppföljning.

 

(Artiklarna 16.3 och 16.4 i tjänsteföreskrifterna.)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014