ETSK:n entisten korkeiden virkamiesten ammattitoiminta palvelussuhteen päättymisen jälkeen

This page is also available in

Kun korkeiden virkamiesten palvelussuhde päättyy Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, he eivät yleensä saa harjoittaa edunvalvontaa tai edistää asioita entisten kollegoidensa keskuudessa seuraavien 12 kuukauden aikana. ETSK seuraa entisten korkeiden virkamiestensä harjoittamaa ulkoista toimintaa ja julkaisee vuosittain kertomuksen tästä seurannasta.

 

(henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014