ETSK:n entisten korkeiden virkamiesten ammattitoiminta palvelussuhteen päättymisen jälkeen

Kun korkeiden virkamiesten palvelussuhde päättyy Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, he eivät yleensä saa harjoittaa edunvalvontaa tai edistää asioita entisten kollegoidensa keskuudessa seuraavien 12 kuukauden aikana. ETSK seuraa entisten korkeiden virkamiestensä harjoittamaa ulkoista toimintaa ja julkaisee vuosittain kertomuksen tästä seurannasta.

 

(henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2023
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2022
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014