Pracovná činnosť bývalých vysokých úradníkov EHSV po odchode zo služby

Vysokým úradníkom odchádzajúcim z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa zvyčajne nepovoľuje vykonávať činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k bývalým kolegom počas 12 mesiacov. EHSV monitoruje vonkajšiu činnosť svojich bývalých vysokých úradníkov a každoročne uverejňuje správu o tomto monitoringu.

 

(Článok 16 ods. 3 a ods. 4 rokovacieho poriadku.)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014