Pracovná činnosť bývalých vysokých úradníkov EHSV po odchode zo služby

This page is also available in

Vysokým úradníkom odchádzajúcim z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa zvyčajne nepovoľuje vykonávať činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k bývalým kolegom počas 12 mesiacov. EHSV monitoruje vonkajšiu činnosť svojich bývalých vysokých úradníkov a každoročne uverejňuje správu o tomto monitoringu.

 

(Článok 16 ods. 3 a ods. 4 rokovacieho poriadku.)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014