Bijušo EESK augstākā līmeņa ierēdņu profesionālā darbība pēc aiziešanas no dienesta

Pēc tam, kad augstākā līmeņa ierēdņi beidz dienestu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, viņiem parasti nav atļauts turpmākos 12 mēnešus vērsties pie saviem bijušajiem kolēģiem, lai lobētu vai atbalstītu kāda intereses. EESK pārrauga savu bijušo augstākā līmeņa ierēdņu ārējo darbību un katru gadu publicē ziņojumu par šo jautājumu.

 

(Civildienesta noteikumu 16. panta trešā un ceturtā daļa)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014