Професионални дейности на бивши висши служители на ЕИСК след прекратяване на служебното правоотношение

This page is also available in

Когато висши служители напускат Европейския икономически и социален комитет, те обикновено нямат право да се ангажират с лобиране или застъпничество пред бившите си колеги за период от 12 месеца. ЕИСК следи външните дейности, извършвани от бившите му висши служители, и публикува ежегодно доклад относно този мониторинг.

 

(Член 16, параграфи 3 и 4 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014